Değerli Meslektaşlarım,

Türkiye’de özel eğitim girişimini başlatan Doç.Dr. Mitat Enç’in anısına, onun birinci ölüm yıldönümünde başlattığımız ve şu anda en büyük bilimsel platformumuz olan Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nin yirmi beşincisini, Üsküdar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olmasından sevinç ve onur duymaktayız.

Bu yılki Kongre, iki yönüyle önem taşımaktadır. Birincisi, bu yıl Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nin Gümüş Yılını kutlamasıdır. İkincisi ise, Kongre’nin İstanbul’da ilk kez toplanacak olmasıdır. Bu bakımdan, çok sayıda meslektaşımızı ve alana yönelik çalışmalar yapan diğer disiplinlerden katılımcıyı aramızda görmeyi arzu etmekte ve beklemekteyiz. Böylece, kongremizin aynı zamanda disiplinler arası etkileşim platformu olmasını da sağlayabileceğimizi düşünüyoruz.

Kongremiz, her yıl olduğu gibi 2015’te de özel eğitim alanının gündemdeki sorunlarını ve durumunu, bu alandaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri tartışma olanağını bulabileceğimiz önemli bir paylaşım ortamı olacaktır.

Özellikle alanda çalışan uygulamacı meslektaşlarımızın deneyimlerini, bu alana personel yetiştirme görevini yerine getirmeyi amaç edinmiş üniversite bölümlerinde çalışan öğretim elemanları ile paylaşmaları ayrı bir önem taşımaktadır. Bu bakımdan, çeşitli kurumlarda uygulamacı olarak çalışan meslektaşlarımızın sunacakları bildirileri izlemeyi ve böylece alanımızdaki gelişmeleri somut olarak görmeyi çok arzu etmekteyiz.

Bu alana yatırım yaparak ülkemizin gereksinimlerini karşılamaya yönelik hizmet sunan özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, yayıncıların, eğitim materyalleri ve araç-gereç üreticilerinin, mesleki ve sivil toplum temsilcilerinin de Kongre’ye etkin katılımları, kuram ile uygulamanın bir arada ele alınmasına, sorunların tartışılmasına, çözüm önerilerinin geliştirilmesine fırsat verecektir.

Bu kongrede sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. 2-4 Aralık 2015 tarihini şimdiden bu önemli etkinlik için ayıracağınızdan ve katılımınızla bizlere güç vereceğinizden eminiz.

Lütfen çevrenizdeki meslektaşlarınızı ve ilgili kişileri, kurumları, kuruluşları bilgilendirerek kongreye özellikle bildirileriyle katılımlarını sağlayınız.

Hepinizi GÜMÜŞ YIL kutlamasını gerçekleştireceğimiz 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’ne bekliyoruz.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Ahmet Konrot,
25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Başkanı