Bilimsel Program


SALON A
08:30-09:30 KAYIT
10:00-10:30 AÇILIŞ
10:30-11:30 ÖLÜMÜNÜN 25. YILINDA DOÇ.DR. MİTAT ENÇ
11:30-12:30 PANEL
12:30-13:30 YEMEK ARASI

SALON A SALON B SALON C

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tevhide Kargın Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla Cavkaytar Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gönül Akçamete
13:30-14:00 ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ / M.Ramazan BARIN, D.Onur KÖKSAL, Burcu GÖL ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLER İLE NORMAL ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / Ayşe Ahsen KÜÇÜK, Hakan SARIÇAM ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN SINIFTA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEM DAVRANIŞLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: KKTC ÖRNEĞİ / Ahmet YIKMIŞ, Mukaddes SAKALLI DEMİROK, Meltem HAKSIZ, Başak BAĞLAMA
14:00-14:30 EĞİTİM KURUMLARINDA, İLKOKUL DÜZEYİNDE YAPILAN BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMALARI ÖRNEĞİ / Funda SEL WILLIAMS SENDROMU OLAN BİREYLERİN AİLELERİNİN DENEYİMLERİNİN VE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLERİN BELİRLENMESİ / Deniz TEKİN ERSAN, Mine KİZİR ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN ATÖLYE ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YETERLİLİKLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ / Funda BUĞUR ULUGÖL, Emine ERATAY
14:30-15:00 ÖZEL EĞİTİM OKUL /KURUMLARINDAKİ UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÖZEL EĞİTİM ve REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ / D.Onur KÖKSAL, M.Ramazan BARIN, Gülhan ERSOY AİLE EĞİTİM PROGRAMININ ANNELERİN AYRIMLI PEKİŞTİRME KULLANARAK ÇOCUKLARINA KURAL KAZANDIRMA BECERİSİNİ EDİNMELERİNE ETKİSİ / Gülcan BOYRAZ, Y.Ziya TAVİL ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ / Gamze KAPLAN, Yunus Emre BAŞTUĞ
15:00-15:30 MESLEK LİSELERİNDE KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMALARININ DURUMU NEDİR? / İdil Seda AK OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU (OSB) TANISI ALMIŞ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / Pelin Piştav AKMEŞE, Nilay KAYHAN, Gülce KİRAZLI OÇİDEP PROGRAMINI UYGULAYAN EV EĞİTMENLERİNİN İŞ DOYUMUNU VE MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ / Feyyaz ASLAN, Safiye ATEŞ, Havvagül HORUZ
15:30-16:00 ÇAY-KAHVE ARASI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu Oturum Başkanı: Prof. Dr. E. Rüya Özmen Oturum Başkanı: Doç Dr. Sezgin Vuran
16:00-16:30 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE BU SÜREÇTE YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLERİN BELİRLENMESİ : KKTC ÖRNEĞİ / Başak BAĞLAMA, Gönül AKÇAMETE, Mukaddes Sakalı DEMİROK OKUL ÖNCESİ KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA KATILIM DAVRANIŞLARININ ÖLÇÜLMESİ / Salih RAKAP, Şerife RAKAP, Sinan KALKAN OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR İLE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLARIN YÜZ İŞLEME BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ / Ayşe Tuba CEYHUN, Selda ÖZDEMİR 
16:30-17:00 KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI VE ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ: ÖĞRETMENLER YETİŞTİRİLMELİ Mİ? GELİŞTİRİLMELİ Mİ? / Hasan GÜRGÜR SESBİLGİSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİN OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BOYLAMSAL BİR ÇALIŞMA / Birkan GÜLDENOĞLU, Tevhide KARGIN, Cevriye ERGÜL OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİR ÖĞRENCİYE İŞ BECERİSİ KAZANDIRMA / Gökhan İNCE, Ali İrfan ÇAKA
17:00-17:30 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN, KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ AÇISINDAN MEVCUT EĞİTİM ORTAMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ / Ayperi SIĞIRTMAÇ DİKİCİ, Mustafa Kale, İmray NUR, Burcu Sultan ABBAK ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN OKUMA VE ANLAMA DÜZEYLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE AKICI OKUMA STRATEJİLERİNİN ETKİSİ / Galibiye ÇETREZ İŞCAN, Zekiye Hande ÜNAL, İbrahim COŞKUN OTİZM ve ORTAK DİKKAT / Hatice BİLMEZ
17:30-18:00 ÖZEL EĞİTİM VE İŞ UYGULAMA MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ / Nilüfer Altun KÖNEZ, Eylem DAYI ANASINIFI ÇOCUKLARINA YÖNELİK ERKEN OKURYAZARLIK TESTİ (EROT) GELİŞTİRME ÇALIŞMASI / Tevhide KARGIN, Cevriye ERGÜL, Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Birkan GÜLDENOĞLU OTİZMLİ BİREYLERE GÖZLEMLEYEREK ÖĞRENME BECERİSİ KAZANDIRMA / Ali İrfan ÇAKA, Binyamin BİRKAN
18:00-19:00 POSTER BİLDİRİLER OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN DUYUSAL, BİLİŞSEL VE MOTOR ÖZELLİKLERİ / Mustafa ULUYOL, Mehmet YANARDAĞ
19:30-21:30 AÇILIŞ KOKTEYLİ

SALON A SALON B SALON C

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dilek Erbaş Oturum Başkanı: Prof. Dr. Elif Tekin İftar Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan Sarı
09:00-09:30 ZİHİN ENGELLİ ÇOCUKLARIN DERS ETKİNLİKLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ / Hakan SARI, Tuğba PÜRSÜN, Canan Şentürk BARIŞIK 2010-2015 YILLARI ARASINDA, OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN SONUÇ VE ÖNERİLERİNİN, MEB HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI/STRATEJİK PLANLAMALARA YANSIMASININ İNCELENMESİ: ADANA-MERSİN-OSMANİYE İL ÖRNEKLERİ / Mustafa KALE, Ayperi SIĞIRTMAÇ DİKİCİ, İmray NUR, İrem GÜRGAH OĞUL, İdris KARA REHBER ÖĞRETMENLERİN ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANISI ALMIŞ ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK İHTİYAÇLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ / Pakize URFALI DADANDI, Sümeyra AVCI, Mustafa ŞAHİN
09:30-10:00 ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTSEL İÇERİK, DONANIM VE YAZILIM İHTİYACININ KARŞILANMASI: EĞİTİMDE FATİH PROJESİ VE ENGELSİZ EBA / Arzu BİLİCİ, Emre TAŞGIN, Berat ÇELİK, İlhan KARADAĞ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ / Şerife YÜCESOY ÖZKAN, Mustafa ULUYOL, Gülden BOZKUŞ GENÇ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ OLAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ) / Rukiye KONUKER
10:00-10:30 ÖZEL EĞİTİMDE VE GENEL EĞİTİMDE ÖDÜL KULLANIMI: ODAK GRUP GÖRÜŞMELERİ / Nevin Güner YILDIZ, Raziye ERDEM ÖZEL EĞİTİMDE KARMA ARAŞTIRMALAR / Sezgin VURAN, Şerife ŞAHİN KAYNAŞTIRMA SINIFINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN UYGUN DAVRANIŞLARI ARTTIRILMASINA YÖNELİK UYGULANAN TEKNİKLERİ KULLANMA DÜZEYLERİ / Hilal SARI, Havva Aysun KARABULUT, Ahmet YIKMIŞ, Alpaslan KARABULUT
10:30-11:00 ÇAY-KAHVE ARASI

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hasan Avcı Oturum Başkanı: Doç. Dr. Macit Ayhan Melekoğlu Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yıkmış
11:00-11:30 GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN YÖNELİM VE BAĞIMSIZ HAREKET DEĞERLENDİRME ARACININ (YÖBDA) GELİŞTİRİLMESİ: BİR ÖN UYGULAMA ÇALIŞMASI / Banu ALTUNAY ARSLANTEKİN, Arzu DOĞANAY BİLGİ, Menekşe UYSAL OTİZMLİ ÇOCUKLARA TOPLUMSAL UYARI İŞARETLERİNİN ÖĞRETİMİNDE GELENEKSEL VE GÖMÜLÜ ÖĞRETİMLE SUNULAN SABİT BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİMİN ETKİLİLİK VE VERİMLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / Şerife ŞAHİN, Arzu ÖZEN ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL PEDAGOJİK YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ / Yavuz Erhan KANPOLAT, Hakan SARIÇAM, Zekai Alper ALP
11:30-12:00 GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN OYUN ÖZELLİKLERİ / Hale DERE ÇİFTÇİ FARKLI DİL BECERİLERİNE SAHİP OSB OLAN ÇOCUKLARDA JEST KULLANIMININ DİL İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ / Meral Çilem ÖKCÜN AKÇAMUŞ, Funda ACARLAR, Bahar KEÇELİ KAYSILI, Gamze ALAK OKUL ÖNCESİ KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA EBEVEYN-ÖĞRETMEN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ / B. SUCUOĞLU, H. BAKKALOĞLU, Z. ERTÜRK
12:00-12:30 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ ALAN GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN VE GÖREN ÖĞRENCİLERİN AKRAN İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ / Burcu GÖL, Pınar ŞAFAK OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERİN ÖĞRENME TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ BİR SOSYAL GEÇERLİK ÇALIŞMASI / Şerife ŞAHİN, Arzu ÖZEN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİNİN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ / Umut ÇELİK, Gülbin ÖZDEMİR
12:30-13:00 YEMEK ARASI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mesude Atay Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Gürgür Oturum Başkanı: Doç. Dr. Çığıl Aykut Esirgemez
13:00-13:30 ÇOKLU ÖZÜR VE YETERSİZLİĞE İLİŞKİN TÜRKİYEDEKİ DURUM / Ayten DÜZKANTAR, Bora GÖRGÜN, Damla ALTIN, Gamze İNCİ, Kürşat ÖĞÜLMÜŞ, Şerife GEZER, Özge ÜNLÜ İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN TOPLAMA ve ÇIKARMADAKİ İŞLEM HATALARI / Özlem ALTINDAĞ KUMAŞ, Miray SÜMER ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARINA SUNULAN UYARLANMIŞ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DANIŞMANLIĞI MODELİNİN ETKİLİLİĞİ / Veysel AKSOY, Gülefşan Özge AKBEY, Üzeyir Emre KIYAK, Düriye Merve TUNA, Tezcan ÇAVUŞOĞLU, Mehmet Seçkin GEZER, Hüsne ÖZ
13:30-14:00 GLUTEN ALERJİSİNE SAHİP ÇOCUKLARIN OKUL ORTAMINDA SOSYO-BİYOLOJİK İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINDA YAŞADIKLARI SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: VAKA ÇALIŞMASI / Hakan SARI, Hatice GÖKDAĞ, Ahsen Ela KIZILKAYA İŞİTME ENGELLİ OKUYUCULARIN BİÇİM-SÖZDİZİMSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİN EYLEMLERDE UYUM VE ZAMAN KATEGORİLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI / Necla IŞIKDOĞAN UĞURLU, Tevhide KARGIN ÖĞRETMEN ADAYLARININ“KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ / Sertan TALAS
14:00-14:30 ULUSLARARASI YETİ YİTİMİ SINIFLANDIRMASI ÇOCUK VE GENÇ (ICF-CHILDREN & YOUTH) VE ALAN KULLANIMI / Dudu Melek SABUNCUOĞLU İŞİTME KAYIPLI ÇOCUKLARDA ZEKA DEĞERLENDİRMESİ / Murat DOĞAN ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ / Burak KARABEY, Filiz KARADAĞ, Sıla DOĞMAZ, Sıla BALIM
14:30-15:00 AĞIR VE ÇOKLU YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR VE DEĞERLENDİRME / Sinan KALKAN, Esmehan ÖZER, Mehtap COŞGUN, Pınar ŞAFAK İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN YAZI PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ / REŞAT ALATLI, CEYHUN SERVİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL EĞİTİME İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ / Şükran UÇUŞ
15:00-15:30 ÇAY-KAHVE ARASI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Halil Diken Oturum Başkanı: Doç. Dr. İlknur Çiftçi Tekinaslan Oturum Başkanı
15:30-16:00 TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ / Nevin Güner Yıldız, Raziye Erdem TÜRKİYE’DE İŞARET DİLİ EĞİTİMİNE YÖNELİK YAŞANAN SORUNLARIN BETİMLENMESİ / Hasan Hüseyin SELVİ ONLINE BİREYSEL EĞİTİM PLANI HAZIRLAMA PROGRAMINDA (OBEPHP) ÖĞRETMENLERİN YARARLANMALARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA / Ekrem ÇALGIN, Zeliha DOĞANAKÇA
16:00-16:30 ÜNİVERSİTE TANITIM FİLMLERİNDE YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN GÖRÜNÜMLERİ / Veysel AKSOY, Hüsne ÖZ TERSİNE KAYNAŞTIRMA: BİR VAKA SUNUMU / Veysel AKSOY, Şerife ŞAHİN, Ali KAYMAK, Elçin YÜKSEL TEKNOLOJİ ENTEGRASYONUNDA OLUMLU SINIF İKLİMİ YARATMA:BİR EYLEM ARAŞTIRMASI / Canan SOLA ÖZGÜÇ, Atilla CAVKAYTAR
16:30-17:00 AMERİKA’DAKİ GEZİCİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI / Sevgi KIRBOYUN GENEL EĞİTİM SINIFLARINDA ÖĞRETMEN TARAFINDAN SUNULAN SABİT VE DEĞİŞKEN ZAMAN ARALIKLI PEKİŞTİRME İLE DİKKATİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ / Elif SAZAK PINAR ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN BİREYLER İÇİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ:ULUSLAR ARASI POLİTİKA VE UYGULAMALAR / Raziye ERDEM
17:00-17:30 ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDEN GÖREV YAPAN PERSONELİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / Pelin Piştav AKMEŞE, Nilay KAYHAN KAYNAŞTIRMA KAPSAMINDA ENGELİ OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ / Emine ERATAY
17:30-18:00 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARINA YÖNELİK YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLERİN BELİRLENMESİ / Naime GÜNEŞ ÖZLER, Tahsin FIRAT 

20:00-24:00 GALA YEMEĞİ

SALON A SALON B

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sema Kaner Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şerife Yücesoy Özkan
09:00-09:30 TÜRKÇE ANLAMSIZ SÖZCÜK TEKRARI LİSTESİNİN KISALTILMA SÜRECİ / Hatice AKÇAKAYA, Esra YÜCEL, Murat DOĞAN, Selhan GÜRKAN OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERE SOSYAL BECERİ KAZANDIRMADA MÜZİKLİ SOSYAL ÖYKÜ UYGULAMALARININ ETKİLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ / Banu GEBOLOĞLU, Hüseyin Serdar ÇAKIRER, Yahya ÇIKILI
09:30-10:00 TEK DENEKLİ ARAŞTIRMA MODELLERİNİ KULLANAN ARAŞTIRMALARDA ETKİ BÜYÜKLÜĞÜ HESAPLAMA: BEŞ NON-PARAMETRİK YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI / Salih RAKAP, Patricia SNYDER, Şerife RAKAP, Sinan KALKAN OTİZMLİ BİR ÇOCUĞA DUYGU ALGILAMA BECERİSİNİN KAZANDIRILMASINDA MÜZİK TERAPİ UYGULAMALARININ KULLANILMASI: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ / Bilgehan EREN, Ayten DÜZKANTAR
10:00-10:30
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERE SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİNDE SANAL GERÇEKLİĞİN KULLANILMASI: BETİMSEL BİR ÇALIŞMA / Çetin TOPUZ, Burcu ÜLKE KÜRKÇÜOĞLU
10:30-11:00 ÇAY-KAHVE ARASI

Oturum Başkanı: Selda Özdemir Oturum Başkanı: Doç. Dr. E. Sema Batu
11:00-11:30 OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARA İŞLEVSEL OKUMA BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASINDA TABLET BİLGİSAYAR ARACILIĞI İLE SUNULAN PROGRAMIN ETKİLİLİĞİ / Özge ELİÇİN MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZEL EĞİTİM II DERS SUNUM YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ / Gazi ACAR
11:30-12:00 KISA BİRLEŞTİRİLMİŞ KONSÜLTASYON PROGRAMININ OSB YE SAHİP ÇOCUĞUN YÖNERGEYE UYMA DAVRANIŞLARINA OLAN ETKİSİ / Gül KAHVECİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN YAŞADIKLARI SORUNLAR / Vasfiye KARABIYIK, Hasan AVCI
12:00-12:30 GELİŞTİRİLMİŞ BÜTÜNLEŞTİRİCİ MODELİN OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNA SAHİP ÇOCUKLARIN İFADE ETTİKLERİ KELİME VE HECE SAYISININ ARTTIRILMASINDAKİ ETKİLİLİĞİ / Özlem TOPRAK, Dilek ERBAŞ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİMİNİN ÖĞRETMENLERİN BEP YETERLİLİKLERİNE ETKİSİ / Ş.Şenay İLİK, Hakan SARI
12:30-13:00 YEMEK ARASI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla Cavkaytar Oturum Başkanı: Doç. Dr. Necdet Karasu
13:00-13:30 AMERİKA’DAKİ GÖRME YETERSİZLİĞİNDEN ETKİLENMİŞ BEBEĞE SAHİP OLAN AİLELERLE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ AİLE HİZMET PLANI (BAHP) UYGULAMALARI / Sevgi KIRBOYUN ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE TOPLAMA İŞLEMİ ÖĞRETİMİNDE NOKTA BELİRLEME TEKNİĞİ İLE SAYI DOĞRUSU STRATEJİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / Mehtap KOT, Serdar SÖNMEZ, Ahmet YIKMIŞ, Nurhan CORA İNCE
13:30-14:00 ÖZEL EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN ANNE VE BABALARININ DEPRESYON DÜZEYLERİNİN VE YAŞAM DOYUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI / Oya Güngörmüş ÖZKARDEŞ, Sema VANLI, Pınar ULAŞ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKRAN ÖĞRETİMİ ALARAK, ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERLE YAPTIKLARI ETKİNLİKLERİN, ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİLMESİNE İLİŞKİN TUTUMLARINA VE ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN YAŞAM KALİTELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ / Müslüm YILDIZ, Oktay Taymaz SARI
14:00-14:30 FARKLI YETERSİZLİKLERİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN TRAVMA SONRASI STRES VE SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / Seray Olçay GÜL, Burcu OLGUNSOYLU, Yeşim ÜNAL AYRIŞTIRILMIŞ EĞİTİM ORTAMINDA GÖMÜLÜ ÖĞRETİMLE SUNULAN KAVRAM ÖĞRETİMİNİN ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN KAVRAM EDİNİMİNE ETKİSİ / Nilüfer ALTUN KÖNEZ, Ayşenur ÇELİK, Betül YILMAZ, Gamze APAYDIN, Çığıl AYKUT
14:30-15:00
ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ ÖĞRENCİLERE BAĞIMSIZ YEMEK PİŞİRME BECERİLERİNİ KAZANDIRMADA KENDİNE ÖN UYARAN SUNMA VE KENDİNİ İZLEME STRATEJİLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMIN ETKİSİ / Çığıl AYKUT, Sevda GEVŞEK
15:00-15:30 ÇAY-KAHVE ARASI

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hatice Bakkaloğlu Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ümit Girgin
15:30-16:00 ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE TEMEL ÇARPMA İŞLEMİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİ İLE SUNULAN SAYI DOĞRUSU STRATEJİSİNİN ETKİLİLİĞİ / Ahmet YIKMIŞ, Özge ÖZLÜ, Derya ÇIKILI ÖZEL EĞİTİMDE VE GENEL EĞİTİMDE ÖDÜL KULLANIMI: ODAK GRUP GÖRÜŞMELERİ / Nevin GÜNER YILDIZ, Raziye ERDEM
16:00-16:30 ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN GENÇLERE BANKAMATİKTEN PARA ÇEKME BECERİSİNİN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ VİDEO ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ / Seniha KURTOĞLU, Erkan TEKİNARSLAN, İlknur ÇİFTİ TEKİNARSLAN BİLİM SANAT MERKEZLERİNE YERLEŞTİRMEDE 2. VE 4. SINIF DÜZEYİNDE ZEKA TANILAMA VE YETENEK DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNİN UZMAN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI / Abdullah EKER, Hakan SARI
16:30-17:00 ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ ÖĞRENCİLERE DOĞAL ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE TEK BASAMAKLI 3 SAYIYI TOPLAMA BECERİSİNİN ÖĞRETİMİNDE TOUCH-MATH TEKNİĞİNİN ETKİLİLİĞİ / Seniha KURTOĞLU, İ.Güniz ÇALIŞKAN, Ahmet YIKMIŞ OKUL ÖNCESİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ OLAN VE OLMAYAN ÇOCUKLARIN OKULA UYUMLARININ İNCELENMESİ / BAKKALOĞLU, H., SUCUOĞLU, B., ERTÜRK, Z.
17:00-17:30 ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ ÇOCUKLARA VÜCUT BÖLÜMLERİNİ GÖSTERME BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASINDA AYRIK DENEMELERLE ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ / Süreyya ARSLAN OKUL ÖNCESİ SINIFLARDA ÖZEL GEREKSİNİMLİ OLAN VE OLMAYAN ÇOCUKLARIN SINIF İÇİ GEÇİŞLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI / Emel ERGİN, Hatice BAKKALOĞLU
18:00-19:00 KAPANIŞ
2 ARALIK 2015 / ÇARŞAMBA

SALON SAAT NO ÇALIŞTAY ADI EĞİTMEN
SALON D 13:00-16:00 1 Okulöncesi Dönemde Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklarla Evde ve Kurumda Doğal Öğretim Prof. Dr. İbrahim Halil DİKEN, Yard. Doç. Dr. Salih RAKAP
SALON D 16:00-19:00 2 Aile Bilgi ve Destek Eğitim Programı Uygulamaları: e-abdep Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR


3 ARALIK 2015 / PERŞEMBE

SALON SAAT NO ÇALIŞTAY ADI EĞİTMEN
SALON D 09:00-12:00 4 Bütünleştirici Yaklaşımda Aile Çalışmaları Prof. Dr. Mesude ATAY
SALON D 13:00-18:00 3 OSB’li Bireylerin Öncül ve Sonuç Düzenlemelerine Dayalı Problem Davranışlarının Yönetimi Doç. Dr. Sezgin VURAN
Deniz ONUR


4 ARALIK 2015 / CUMA

SALON SAAT NO ÇALIŞTAY ADI EĞİTMEN
SALON C 09:00-12:00 8 Özel Gereksinimli Bireylerde Cinsel Gelişim, Cinsiyet Eğitimi ve Tacizden Korunma Yrd. Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR
SALON D 09:00-12:00 5 Özel Eğitim Alanı Etik Farkındalık Oluşturma Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE
Öğr. Grv. Nilay KAYHAN

SALON C 13:00-19:00 9 Gelişimsel Geriliği Bulunan Çocuklara Yönelik KÜÇÜK ADIMLAR ERKEN EĞİTİM PROGRAMI Özel Eğitim Uzmanı Sezgin KARTAL
SALON D 13:00-16:00 6 Özel Eğitim Çalışanlarına Yönelik Kendine Yardım Atölyesi Psikoterapist Refika YAZGAÇ
SALON D 16:00-19:00 7 Farklı Gelişen Çocuklarda Müzik Eğitimi ve Beyin Gelişimi Dr. Bülent MADİ
Mustafa AKYÜZLÜER