Çalıştaylar

Çalıştaylara sadece on-line kayıt kabul edilmektedir. Her bir çalıştayın bedeli 100 ₺'dir.

Hesap Bilgileri

Hesap Adı26. Ulusal Özel EÄŸitim Kongresi
Banka AdıTürkiye Vakıflar Bankası
Şube Adı - KoduAnadolu Ãœniversitesi / EskiÅŸehir (S0910)
TL Hesap No00158007304549795
TL IBAN NoTR 1800 0150 0158 0073 0454 9795


05.10.2016

Çalıştay 1

Saat:
09.00-12.00

Yer:
Eğitim Fakültesi E Blok
Özel Eğitim Araştırmalarının Değerlendirilmesi
Tek-denekli, karma, sistematik derleme ve meta-analiz araştırmalarının değerlendirilmesi yapılacaktır.

Prof. Dr. Sezgin VURAN
Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Candan Hasret ŞAHİN
Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Feyat KAYA
Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Mustafa ULUYOL
Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Uğur YASSIBAŞ
Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Gülşah AVCI
Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Üzeyir Emre KIYAK
Anadolu Üniversitesi
Çalıştay 2

Saat:
09.00-12.00

Yer:
Engelliler Araştırma Enstitüsü
Özel Gereksinimli Çocukları Tacizden Koruma
Tacizden korunma becerileri ve öğretimi konusunda bilgi verilecektir.

Yrd. Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR
Anadolu Üniversitesi
Çalıştay 3

Saat:
09.00-15.00

Yer:
Engelliler Araştırma Enstitüsü
Gelişimsel Yetersizliği Bulunan Çocuklara Yönelik Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı
Küçük Adımlar, gelişimsel geriliği olan çocuklara yönelik sekiz ciltlik bir erken eğitim programıdır.

Prof. Dr. E. Sema BATU
Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Arzu ÖZEN
Anadolu Üniversitesi

Uzm. Sezgin KARTAL
Zihinsel Engellilere Destek Derneği
Çalıştay 4

Saat:
09.00-14.00

Yer:
Eğitim Fakültesi E Blok
Tek-Denekli Araştırmalarda Meta-Analiz
Tek-denekli araştırmalarda meta-analiz konusunda bilgi verilecektir.

Doç. Dr. Şerife YÜCESOY ÖZKAN
Anadolu Üniversitesi
Çalıştay 5

Saat:
09.00-11.30

Yer:
İÇEM
İşitme Kayıplı Çocukların Aile Eğitiminde Oyun ve Eğitim
Oyun ve oyunun eğitim amaçlı kullanımı konusunda bilgi verilecektir.

Doç. Dr. Zerrin TURAN
Anadolu Üniversitesi
Çalıştay 6

Saat:
09.00-12.00

Yer:
Eğitim Fakültesi E Blok
Özel Gereksinimli Çocuklarla Müzik ve Hareket Uygulamaları Temelli Gömülü Öğretim Uygulamaları
Özel eğitimde müzik kullanımı ve gömülü öğretim kapsamında müzikli etkinliklerin uygulanması konusunda bilgi verilecektir.

Yrd. Doç. Dr. Bilgehan EREN
Uludağ Üniversitesi
Çalıştay 7

Saat:
09.00-12.00

Yer:
Eğitim Fakültesi E Blok
Uluslararası İşlevsellik, Yeti Yitimi ve Sağlığın Sınıflandırılması -Çocuk ve Genç Versiyonu’nun (ICF-CY) Alanda Kullanımı
Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinde ICF-CY kullanımına yönelik bilgiler alan kullanıcıları ile paylaşılacaktır.

Dr. D. Melek ER SABUNCUOĞLU
Çalıştay 8

Saat:
09.00-12.00

Yer:
Eğitim Fakültesi E Blok
Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Temel Okuma Becerilerini Geliştirme Stratejileri
Okuma problemi yaşayan öğrencilere yönelik okuma stratejileri konusunda bilgi verilecektir.

Doç. Dr. Macid MELEKOĞLU
Osmangazi Üniversitesi
Çalıştay 20

Saat:
14.00-17.00

Yer:
Engelliler Araştırma Enstitüsü >
Gelişimsel Geriliği / Yetersizliği Olan Çocukların Dil Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Doğal Dil Öğretim Teknikleri
Dil becerilerinin gelişimi gereksinim temelli doğal bağlamı gerektirirken gün içerisinde uyanık iken çocuk ile birlikte olan yetişkinlerin çocukların dil becerilerini destekleme amaçlı sayısız fırsatı bulunmaktadır. Ancak bu fırsatların neler olduğu ve bu fırsatların nasıl amaçlı kullanılabileceği konusunda yetişkinlerin farkındalık düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir. Bu bağlamda bu çalıştay ile gelişimsel geriliği/yetersizliği olan küçük (özellikle 2-6 yaş) çocuklar ile çalışan eğitimcilere/uzmanlara ve çocukların ebeveynlerine bu fırsatların neler olduğunun farkındalığının sağlanması ve bu fırsatlar sırasında kullanabilecekleri doğal dil öğretim tekniklerini yazılı ve görsel (videolar) materyaller ile tanıtmaktır.

Prof. Dr. İbrahim Diken
Anadolu Üniversitesi

Doç.Dr. Özlem Diken
Anadolu Üniversitesi

06.10.2016

Çalıştay 9

Saat:
12.00-14.00

Yer:
Anadolu Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu
Gelişimsel Yetersizlik Gösteren Çocuklar İçin Akuaterapi
Suyun dinamik özellikleri, uyarlanmış su içi müdahalede modeller, bireyselleştirilmiş eğitim programı, öğretimsel stratejiler, davranış yönetimi, özel gereksinim ve uyarlama, su içi teknikler, su içi müdahale araştırmalarının sonuçları, transfer teknikleri ve tutuşlar, bireysel ve grup eğitimi, su içi müdahale dersini yürütme konusunda bilgi verilecektir.

Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ
Anadolu Üniversitesi

08.10.2016

Çalıştay 10

Saat:
09.00-12.00

Yer:
Eğitim Fakültesi E Blok
Özel Eğitim Araştırmalarının Değerlendirilmesi
Tek-denekli, karma, sistematik derleme ve meta-analiz araştırmalarının değerlendirilmesi yapılacaktır.

Prof. Dr. Sezgin VURAN
Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Candan Hasret ŞAHİN
Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Feyat KAYA
Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Mustafa ULUYOL
Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Uğur YASSIBAŞ
Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Gülşah AVCI
Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Üzeyir Emre KIYAK
Anadolu Üniversitesi
Çalıştay 11

Saat:
09.00-12.00

Yer:
Eğitim Fakültesi E Blok
Uygulamalı Aile Eğitimi: Aile Eğitimi Programı Geliştirme ve Uygulama
Zihin yetersizliği olan çocuğa sahip ailelere ve bu alanda çalışan öğretmen ya da yardımcı öğretmenlere aile eğitimi programı geliştirme ve uygulama becerilerinin kazandırılmasıdır.

Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR
Anadolu Üniversitesi
Çalıştay 12

Saat:
09.00-12.00

Yer:
Engelliler Araştırma Enstitüsü
Akademik Beceri Öğretimi
2016’da oluşturulan yeni ses gruplarına göre okuma-yazma öğretimi konusunda bilgi verilecektir.

Yrd. Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR
Anadolu Üniversitesi
Çalıştay 13

Saat:
09.00-11.00

Yer:
Engelliler Entegre Yüksekokulu
NVivo 11 ile Nitel Veri Analizi
Bilgisayar destekli nitel veri analizinin nasıl yapılacağı konusunda bilgi verilecektir.

Yrd. Doç. Dr. Sema ÜNLÜER
Anadolu Üniversitesi
Çalıştay 14

Saat:
09.00-15.00

Yer:
Eğitim Fakültesi E Blok
Video İpucunun Hazırlanması ve Sunulması
Video ipucunun hazırlanması ve sunulması konusunda bilgi verilecektir.

Doç. Dr. Şerife YÜCESOY ÖZKAN
Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Feyat KAYA
Anadolu Üniversitesi

Arş. Gör. Ahmet Turan ACUNGİL
Ankara Üniversitesi
Çalıştay 15

Saat:
09.00-15.00

Yer:
İÇEM
Okuma Becerilerini Değerlendirmede Formel Olmayan Okuma Envanteri’nin Kullanımı
Formel Olmayan Okuma Envanteri’nin kullanımı konusunda bilgi verilecektir.

Doç. Dr. H. Pelin KARASU
Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Ümit GİRGİN
Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Yıldız UZUNER
Anadolu Üniversitesi
Çalıştay 16

Saat:
09.00-11.30

Yer:
Eğitim Fakültesi E Blok
Gömülü Öğretim için Uygun Hedef Davranış Belirleme ve Yazma
Gömülü öğretim için hedef davranış belirleme ve yazma konusunda bilgi verilecektir.

Doç. Dr. Salih RAKAP
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Serpil ALPTEKİN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Çalıştay 17

Saat:
09.00-13.30

Yer:
Eğitim Fakültesi E Blok
Disiplinler Arası Bir Bakışla Matematik Öğrenme Güçlüğü (Gelişimsel Diskalkuli)
Özgül öğrenme güçlükleri arasında yer alan matematik öğrenme güçlüğü / gelişimsel diskalkuli konusunda bilgi verilecektir.

Yılmaz MUTLU
Muş Alparslan Üniversitesi
Çalıştay 18

Saat:
09.00-12.00

Yer:
Eğitim Fakültesi E Blok
Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Çocuklarda Verbal Behavior (Sözel Davranış) Yaklaşımı
OSB olan çocuklarda verbal behavior yaklaşımı konusunda bilgi verilecektir.

Nicky Nükte ALTIKULAÇ
Algı ABA Terapi Merkezi
All Kids First Early Intervention Services, LLC
Çalıştay 19

Saat:
14.00-16.30

Yer:
Eğitim Fakültesi E Blok
Tek Denekli Deneysel Araştırma Desenlerini Kullanan Çalışmalarda Etki Büyüklüğünün Örtüşmeyen Veri Temelli Olarak Hesaplanması
Tek-denekli deneysel araştırma desenleri için etki büyüklüğü hesaplama yöntemleri konusunda bilgi verilecektir.

Doç. Dr. Salih RAKAP
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Sinan KALKAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
DİLKOM ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU ENGELLİLER ÖĞRENCİ BİRİMİ İÇEM
• DİLKOM
• ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
• ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU
• ENGELLİLER ÖĞRENCİ BİRİMİ
• İÇEM