Panel Bildiri

26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi kapsamında katılımcılar panel önerisinde bulunulabileceklerdir.

Panel önerisinde bulunmak isteyen katılımcılar, kongre temaları ile ilişkili bir konu üzerinde, sözlü bildirili olarak en az 3 en fazla 6 katılımcı önererek panel başvurularını gerçekleştirebilirler. Panel süresi ve yer tahsisi katılımcı sayısı dikkate alınarak belirlenecektir. Panel sahipleri, kendi oturumlarında yer alacak bildirileri kendileri belirleyeceklerdir. Bildiri sahiplerinden alınan tüm bildiri önerileri, panel yöneticisi tarafından toplu olarak kongre@uoek2016.org adresine gönderilmelidir. Panel önerisinin kabul edilmesi durumunda, panelde bildiri sunacak katılımcıların ödemelerini bireysel olarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Formu indirmek için tıklayınız.

DİLKOM ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU ENGELLİLER ÖĞRENCİ BİRİMİ İÇEM
• DİLKOM
• ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
• ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU
• ENGELLİLER ÖĞRENCİ BİRİMİ
• İÇEM